Skoleprojektet “Fremtidens Folkeskole”

I 2014 skulle der etableres nye lærerarbejdspladser på alle folkeskoler i Helsingør Kommune, herunder Grydemoseskolen. Opgaven, der kom i udbud, skulle løses i perioden fra 24. juni til 10. august. Udfordringen var, at samle så stor kapacitet i sommerferieperioden med kort frist.

Entreprisesummen var på 1.511.830,00 kr. ex moms.

Vi vandt malerentreprisen og overholdt alle deadlines ud fra en målsætning om at bruge lokal faglært arbejdskraft. Projektet blev en succes fordi vi udover egne medarbejdere benyttede lokale malermestre som underentreprenører – og fordi vi kørte med en stram styring af projektet. Efterfølgende er malerentreprisen på Helsingør Kommunes folkeskoler evalueret og vurderet i et “Entreprenør Faktablad”, hvor vi får topkarakterer.

Se evalueringen her. 

Se omtale af malerentreprisen i Danske Malermestres blad.

grydemoseskolen_s5a8389
grydemoseskolen_s5a8384